PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Oferta

  RYCZAŁT EWIDENCJONOWANYForma opodatkowania skierowana do najmniejszych firm. Stanowi uproszczoną formę opłacania podatku dochodowego. Uproszczenie polega na tym, że podatek oblicza się od przychodów bez uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów. Tym samym brak jest obowiązku ewidencjonowania  operacji gospodarczych dotyczących tych kosztów - Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z poźn. zm.).

W ramach prowadzenia ewidencji zapewniamy:
 
  •    ewidencji przychodów zgodnie z w/w ustawą
  •    ewidencje podatku VAT
  •    ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia
  •    rozliczenia podatkowe z US i ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą
Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia