PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Oferta

  VAT I AKCYZA W ROLNICTWIE


Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług umożliwiają rolnikowi ryczałtowemu, który jest zwolniony z VAT, rezygnację ze zwolnienia i jego rozliczanie, co często jest korzystne, zwłaszcza jeżeli dokonywane są zakupy inwestycyjne jak np. budowa obiektów związanych z działalnością, zakup maszyn.

Przejście na zasady ogólne opodatkowania VAT rolnika ryczałtowego, może nastąpić wówczas,
kiedy spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
1. rolnik ryczałtowy dokona zgłoszenia rejestracyjnego w urzędzie skarbowym na formularzu VAT- R
2. rozpocznie prowadzenie ewidencji kupna i sprzedaży towarów i usług umożliwiających sporządzenie
deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług.
 

Zakres usług:
 

  •    zgłoszenie rejestracyjne dla potrzeb podatku od towarów i usług w urzędzie skarbowym
  •    prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla celów VAT
  •    ewidencja środków trwałych i wyposażenia w wymaganych rejestrach
  •    składanie deklaracji VAT
  •    obsługa w zakresie zwrotu AKCYZY zawartej w zakupionym paliwie
Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia