PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

05/12/2016
ZUS przedsiębiorców w 2017 roku.
Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia z dniem 1 stycznia 2017 r. wzrośnie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne.
01/12/2016
Spis z natury krok po kroku.
Podatnik, który prowadzi ewidencję podatkową na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zobligowany jest do zamknięcia tej księgi na koniec każdego roku podatkowego i do sporządzenia spisu z natury.
09/11/2016
Nowelizacja przewidująca 15% CIT ogłoszona w Dzienniku Ustaw.
Już od 1 stycznia 2017 r. firmy, których przychód ze sprzedaży nie przekroczy rocznie 1,2 mln euro, zapłacą niższy podatek CIT - zamiast 19% będzie on wynosił 15%.
09/11/2016
Podatek obrotowy dopiero w 2018 roku.
W dniu 18 października 2016 roku Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie o zaniechaniu poboru podatku obrotowego.
 
27/10/2016
Minimalna stawika godzinowa zleceniobiorców - kogo nie dotyczy?
Minimalna stawka godzinowa nie będzie miała zastosowania do umów, w których o miejscu i czasie wykonania zlecenia decyduje zleceniobiorca, a przysługujące mu wynagrodzenie jest uzależnione wyłącznie od rezultatu wykonania zlecenia.
27/10/2016
Czas pracy zleceniobiorców w 2017 roku.
W zawiązku ze zmianą od 1 stycznia 2017 r. ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wszystkich zleceniobiorców obowiązywać będzie minimalna godzinowa stawka wynagrodzenia za wykonanie zlecenia.
01/09/2016
Podatek od sprzedaży detalicznej.
Z dniem dzisiejszym tj. 1 września 2016 weszła w życie ustawa o podatku od sprzedazy detalicznej.
19/08/2016
Zakup usług a podatek u źródła
Podatek u źródła występuje, jeżeli polski przedsiębiorca kupuje z zagranicy (od tzw. nierezydenta, czyli podmiotu niemającego miejsca zamieszkania ani siedziby w Polsce) tzw. usługi niematerialne wymienione w ustawie podatkowej, np.: usługi marketingowe, badania rynku, prawne, artystyczne.
01/08/2016
Wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze!
 
Przypominamy rolnikom, że rozpoczął się drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
07/07/2016
Trzy rodzaje pełnomocnictw.
W związku ze zmianami w Ordynacji podatkowe, pełnomocnictwo w sprawach podatkowych może być ogólne, szczególne lub do doręczeń.
07/07/2016
Pełnomocnictwo ogólne można zgłosić na Portalu Podatkowym MF
Podatnicy, którzy chcą zgłosić pełnomocnictwo ogólne, od 1 lipca 2016 r. mogą to zrobić przy wykorzystaniu nowej funkcjonalności Portalu Podatkowego (PP). Dodatkowo udostępniono Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych, czyli narzędzie do weryfikacji pełnomocnictw przez administrację podatkową.
01/07/2016
Elementy wymagane w ewidencji VAT od 01.07.2017 roku.
Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na
podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u
których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani
prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia
deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej.
24/06/2016
JPK - pytania i odpowiedzi
Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie odpowiedzi na pytania, które pojawiły się w trakcie konsultacji dotyczących struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego.
24/06/2016
Kto i kiedy musi wdrozyć JPK.
Zarówno obowiązek comiesięcznego przekazywania danych z ewidencji VAT bez wezwania organów podatkowych jak i wymóg przekazywania danych z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych wprowadzane będą etapami a termin zależy od wielkości przedsiębiorstwa.
24/06/2016
Jednolity plik kontrolny - JPK
Organy kontrolujące podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych od 1.07.2016 mogą żądać przekazania tych ksiąg, a także dowodów księgowych w wersji elektronicznej w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
09/05/2016
Wpis w CEIDG poinformuje o sposobie prowadzenia ewidencji i rozliczenia podatków
Od 19.05.2016 rozszerzy się zakres informacji, które mogą być przekazane do US za pośrednictwem CEIDG.
02/05/2016
Nowy wzór pkpir.
Od 8 kwietnia 2016 r. wprowadzono nowy wzór pkpir. Nie oznacza to jednak, że wszyscy podatnicy będą musieli od tej daty rozpocząć prowadzenie pkpir na nowym wzorze księgi. Przedsiębiorcy, którzy założyli księgę przed tą datą, mogą w 2016 kontynuować jej prowadzenie według starego wzoru.
04/04/2016
Składka wypadkowa w 2016 r.
Wysokość składki na ubezpieczenia wypadkowe ustalana jest na rok składkowy, który rozpoczyna się 1 kwietnia i trwa do 31 marca następnego roku.
10/02/2016
Nowe wzory deklaracji VAT.
Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2230) zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług.
 
04/02/2016
Zwrot podatku akcyzowego
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.
 
29/03/2016
Zapowiedź nowego limitu w płatnościach gotówkowych
W dniu 8 marca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
21/01/2016
Wysokość składki zdrowotnej w 2016 roku.
W 2016 roku będzie obowiązywała nowa, wyższa składka zdrowotna. Pierwszą składkę zdrowotną w nowej wysokości zapłacimy już w lutym.
 
Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia