PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

09/11/2018
Nowe zasady rozliczania kosztów samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej.
Z początkiem 2019 r. zmienią się zasady rozliczania w podatkowych kosztach uzyskania przychodów kosztów dotyczących samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Wynika to z uchwalonej przez Sejm ustawy z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
09/11/2018
Płaca minimalna 2019 r.
Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku będzie wyższe o 150 zł niż w 2018 roku.
20/10/2018
ZUS uzależniony od przychodów.
Od 1.01.2019 do obowiązujących do tej pory ulg dotyczących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą dojdzie nowa – dla przedsiębiorców uzyskujących niski przychód z działalności.
05/07/2018
Faktury wystawiane ręcznie i obowiązkowe struktury JPK_FA
Podatnicy, którzy wystawiają faktury ręcznie, a księgi podatkowe mają prowadzone komputerowo (np. przez biuro rachunkowe), będą mieli obowiązek przekazywać w formie JPK tylko księgi podatkowe lub części tych ksiąg.
04/07/2018
JPK na żadanie
Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, przekazują struktury JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej.
04/07/2018
Split payment w złotówkach i na razie tylko dla chętnych
Split payment na razie będzie dobrowolny. Ministerstwo Finansów planuje jednak
wprowadzenie obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności w branżach,
w których stosowane jest odwrotne obciążenie VAT.
29/06/2018
Urząd zablokuje konto podatnika
Od 13 stycznia 2018 r. obowiązują przepisy, które umożliwią organom podatkowym
blokowanie rachunków bankowych na trzy dni. Wystarczy podejrzenie, że konta mogły służyć
do wyłudzeń skarbowych.
12/06/2018
Wynagrodzenie autorskie musi być określone.
Aby rozliczyć podwyższone, autorskie koszty podatkowe, konieczne jest dokładne
wyróżnienie w umowie tej części wynagrodzenia, która związana jest z przeniesieniem bądź
korzystaniem z praw autorskich. Procentowe wskazanie czasu pracy nie wystarczy.
09/04/2018
Wydatki na leki można odliczyć, ale na suplementy już nie zawsze
Ulga rehabilitacyjna daje prawo do odliczenia wydatków na leki. Skorzystać z niej mogą
niepełnosprawni i ich opiekunowie.
02/04/2018
Ważne! Obowiązek zgłoszenia PESEL do CEIDG.
Przypominamy, że 19 maja 2018 r. upływa termin uzupełnienia przez przedsiębiorców wpisów o numer PESEL w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
10/01/2018
Prowadzenie pkpir przez przedsiębiorcę i biuro rachunkowe bez zawiadamiania US.
Od 1.01.2018 podatnicy nie będą już musieli zgłaszać prowadzenia pkpir oraz powierzenia tej czynności biuru rachunkowemu – ani bezpośrednio w US, ani za pośrednictwem CEIDG.
10/01/2018
Zmiany w opłacanu zaliczki na podatek dochodowy
Przedsiębiorcy o niskich dochodach zapłacą zaliczkę na PIT lub CIT od dochodu osiągniętego w 2018, dopiero gdy przekroczy ona 1000 zł.
01/01/2018
JPK - Jednolity Plik Kontrolny

Nasze biuro rachunkowe przygotowane na JPK

 
Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia