PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

28/12/2017
Wysokość składek ZUS w roku 2018.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą w 2018 roku znacznie wyższe składki ZUS.
06/11/2017
E-skaładka ZUS

ZUS rozsyła już nowe numery rachunków do wpłat składek.

05/10/2017
E-deklaracje bez podpisu kwalifikowanego.
Z dniem 1 października 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji.
02/10/2017
Zmiany w opłacaniu składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
5 września 2017 r. weszła w życie zmiana do ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, która wprowadziła nową definicję pracownika, za którego występuje obowiązek opłacania składki na FGŚP.
28/09/2017
Zwrot VAT dla mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej
Mikroprzedsiębiorcy z branży budowlanej mogą wcześniej uzyskać zwrot VAT. Muszą jednak spełnić dwa warunki.
02/08/2017
Indywidualne konta do wpłat wszystkich składek ZUS
13.06.2017 weszła w życie nowelizacja przepisów usus, która wprowadziła zmiany istotne dla płatników składek.
02/08/2017
Jednorazowa amortyzacja - nowy limit
Prezydent podpisał nowelizację ustaw o PIT i CIT. Nowe przepisy podwyższają limit jednorazowej amortyzacji do poziomu aż 100 tys. zł.
 
07/07/2017
Faktura uproszczona.
Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo 100 euro, podatnik może wystawić fakturę uproszczoną.
05/07/2017
Paragon a odliczenie podatku VAT.
Istnieją sytuacje, w których przedsiębiorca będzie miał prawo do dokonania odliczeń podatku VAT od wydatków udokumentowanych paragonem.
01/07/2017
Dokumentowanie wydatków w KPiR paragonem.
Zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów dokonywane są na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów. Do najpopularniejszych dokumentów księgowych zaliczane są faktury, rachunki czy dokumenty celne. Istnieją sytuacje, w których za dokument księgowy uznawane są paragony.
19/05/2017
MF wyjaśnia: Konsekwencje wystawiania pustych faktur np. za paliwo.
W przypadku sprzedaży paliwa osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzedawca jest zobowiązany zaewidencjonować taką sprzedaż przy użyciu kasy rejestrującej[1]. Obowiązkiem sprzedawcy jest wydrukowanie paragonu i wydanie go kupującemu[2].
10/05/2017
Zgłoszenie przedsiębiorcy do ZUS wnioskiem CEIDG-1.
Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność będzie mógł zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS w momencie rejestracji firmy w CEIDG. Zmiany weszły w życie 19 maja 2016 r., jednakże w praktyce będzie można skorzystać z tego uprawnienia od 20 maja 2017 r.
01/05/2017
Zaświadczenie A1
Zaświadczeniem A1 potwierdzamy, któremu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego podlega dana osoba. Zaświadczenie może zostać wydane, jeśli spełnione są warunki wynikające z przepisów prawa unijnego.
14/04/2017
Obowiązkowy przegląd kas rejestrujących.
By nie utracić prawa do ulgi na zakup urządzeń fiskalnych należy pamiętać o obowiązkowym przeglądzie technicznym kasy rejestrującej.
14/04/2017
Sankcje w VAT
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy umożliwiające nakładanie na podatników sankcji w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego.
01/03/2017
Rozlicz PIT bez wychodzenia z domu.
Jeśli potrzebujesz pomocy przy rozliczeniu rocznym, przygotowaliśmy dla Ciebie specjalną ofertę.
Z nami rozliczysz swój PIT przez Internet bez wychodzenia z domu.
 
31/01/2017
Zapłat gotówką pozbawi kosztów podatkowych.
Od 1.01.2017 możliwość rozliczeń gotówkowych między przedsiębiorcami została bardzo istotnie ograniczona. Jeśli wartość transakcji przekroczy 15 tys. zł, to płatność musi nastąpić za pośrednictwem rachunku płatniczego. Naruszenie tej zasady pozbawi nabywcę towarów lub usług prawa wykazania kosztów uzyskania przychodów.
31/01/2017
Wyższy limit zwolnienia podmiotowego w VAT.
W 2017 z tzw. zwolnienia podmiotowego z VAT skorzystają podatnicy, u których wartość sprzedaży (bez kwoty podatku) nie przekroczy łącznie 200 tys. zł. W przypadku rozpoczynających działalność w trakcie roku limit ten ulega zmniejszeniu w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej.
 
Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia