PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

04/07/2018
JPK na żadanie
Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, przekazują struktury JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej.

Poza powszechną już strukturą JPK_VAT będziemy przekazwyać inforamcję i zestwy wymaganych danych w takich obszarach jak:

JPK_KR - księgi rachunkowe
JPK_WB - wyciąg bankowy
JPK_MAG - magazyn (przyjęcia z zewnątrz, wydania na zewnątrz, rozchód wewnętrzny i przesunięcia międzymagazynowe)
JPK_FA - faktury
JPK_PKPIR - podatkowa księga przychodów i rozchodów
JPK_EWP - ewidencja przychodów
 

Strukturę JPK można przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych lub za pomocą określonych środków komunikacji elektronicznej. Podatnik będzie miał nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych struktur JPK.
 

W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej) będzie można zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie wyznaczonego w wezwaniu terminu na udostępnienie żądanych struktur JPK – pozwoli to na uniknięcie konsekwencji w razie niedostarczenia żądanych plików w wyznaczonym terminie (osoba, która w nieuzasadniony sposób odmawia udostępnienia JPK na wezwanie organu, może zostać ukarana karą porządkową w wysokości do 2.800 zł).


 


 
Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia