PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

05/07/2018
Faktury wystawiane ręcznie i obowiązkowe struktury JPK_FA
Podatnicy, którzy wystawiają faktury ręcznie, a księgi podatkowe mają prowadzone komputerowo (np. przez biuro rachunkowe), będą mieli obowiązek przekazywać w formie JPK tylko księgi podatkowe lub części tych ksiąg.

Jednolity plik kontrolny odnoszący się do faktur (JPK_FA) jest strukturą, która wymaga od podatnika podania informacji dotyczących faktur o dużym stopniu szczegółowości. Dane podlegające zaraportowaniu dotyczą zarówno treści i elementów faktur, jak i udokumentowanych nimi transakcji dokonanych przez raportujący podmiot. Należy przy tym pamiętać, że obowiązek przekazywania JPK_FA na żądanie organów ciąży na wszystkich podatnikach, nawet tych zagranicznych zarejestrowanych w Polsce tylko na potrzeby VAT, jednakże zobligowanych do wystawiania faktur przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nie narzucają sposobu wystawiania faktur i przekazywania ich odbiorcom, jedynie wskazują warunki, jakie powinny zostać spełnione w przypadku faktur elektronicznych (art. 106b u.p.t.u.). W szczególności z żadnego przepisu nie wynika obowiązek prawny – dla jakiejkolwiek grupy podatników – wystawiania faktur elektronicznych. Podkreślić przy tym należy, że pod pojęciem faktury elektronicznej należy rozumieć tutaj, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 32 u.p.t.u., fakturę wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym. Fakturą elektroniczną w tym znaczeniu nie jest faktura wygenerowana komputerowo, która podlega wydrukowi i jest przechowywana w postaci papierowej.
 

W związku z tym warto zwrócić uwagę na wątpliwości pojawiające się w związku z obowiązkiem sporządzania i przekazywania JPK_FA w przypadku wprowadzania do obiegu prawnego faktur papierowych, które mogą zostać wygenerowane na dwa różne sposoby: ręczne wypisanie druku faktury bądź przygotowanie jej przy użyciu programu komputerowego, a następnie wydrukowanie. Problem ten dotyczy w szczególności podmiotów prowadzących księgi przy użyciu programów komputerowych. W tej kwestii wypowiedziało się MF:
 

„(...) Podatnicy, którzy faktury wystawiają ręcznie, a księgi podatkowe mają prowadzone komputerowo (np. przez biuro rachunkowe), będą mieli obowiązek przekazywać w formie JPK tylko księgi podatkowe lub części tych ksiąg”.
 

Z powyżej cytowanej wypowiedzi należałoby wyciągnąć wniosek, że w przypadku ręcznego wystawiania faktur, nie ma obowiązku przygotowywania JPK_FA. Ponadto warto wskazać, że dzwoniąc do Krajowej Informacji Skarbowej , można uzyskać informację, że przekazywanie omawianej struktury nie jest również obligatoryjne dla podatników drukujących i przesyłających kontrahentom faktury w formie papierowej.

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia