PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

09/04/2018
Wydatki na leki można odliczyć, ale na suplementy już nie zawsze
Ulga rehabilitacyjna daje prawo do odliczenia wydatków na leki. Skorzystać z niej mogą
niepełnosprawni i ich opiekunowie.
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują, że w ramach ulgi dla niepełnosprawnych
można odliczyć wydatki na leki. Nie można rozliczyć jednak wszystkich kwot. Odlicza się
różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Warunkiem
odliczenia jest również zalecenie lekarza specjalisty, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określony
lek (stale lub czasowo).

Warto zwrócić uwagę, że prawo do odliczenia daje zakup leku. Ustawa o PIT jednak nie definiuje tego
pojęcia. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji nr IPTPB2/415-351/13-4/AK, posiłkowo
należy się oprzeć na definicji zawartej w Prawie farmaceutycznym. Organ podatkowy dodał,
że wykaz produktów spełniających cechy leku na terytorium Polski został zamieszczony w Urzędowym
Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Suplement, tylko jeśli jest lekiem
Oznacza to, że wydatek poniesiony na nabycie suplementu diety może podlegać odliczeniu wyłącznie,
jeśli spełnia on cechy leku i jest dopuszczony do obrotu. Wysokość wydatków na zakup leków i suplementów
ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Ulgę rozlicza się w rocznym
zeznaniu PIT-36 lub PIT-37.

Żródło: www.meritum.wolterskluwer.pl/podatki

 
Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia