PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

28/12/2017
Wysokość składek ZUS w roku 2018.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą w 2018 roku znacznie wyższe składki ZUS.
W przypadku firm opłacających składki na zasadach preferencyjnych zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2018 r. będzie stanowiła zadeklarowana kwota, nie niższa niż 630 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. tj. 2100,00 zł).
 
  • ubezpieczenie emerytalne: 122,98 zł (tj. 19,52%),
  • ubezpieczenia rentowe: 50,40 zł (tj. 8%),
  • ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne): 15,44 zł (tj. 2,45%).
  • ubezpieczenie wypadkowe 11,34 zł (tj. 1,80% dla zatrudniających do 9 osób)

Łącznie składa społeczna w roku 2018 (bez składki zdrowotnej): 200,16 zł
Wzrost w stosunku do roku 2017: 5,0%

W przypadku pozostałych przedsiębiorców zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2665,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, które w 2018 roku ma wynieść 4443,00 zł).

Minimalne składki ZUS dla tych przedsiębiorców wynosić będą odpowiednio:
  • ubezpieczenie emerytalne: 520,36 zł (tj. 19,52%)
  • ubezpieczenia rentowe: 213,26 zł (tj. 8%)
  • ubezpieczenie chorobowe: 65,31 zł (tj. 2,45%).
  • ubezpieczenie wypadkowe 47,98 zł (tj. 1,80% dla zatrudniających do 9 osób)
  • Fundusz Pracy 65,31 zł (tj. 2,45%)

Łącznie składa społeczna w roku 2018 (bez składki zdrowotnej): 912,22 zł
Wzrost w stosunku do roku 2017: 4,2%

Natomiast wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 roku poznamy w drugiej połowie stycznia.
 
Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia