PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

21/01/2016
Wysokość składki zdrowotnej w 2016 roku.
W 2016 roku będzie obowiązywała nowa, wyższa składka zdrowotna. Pierwszą składkę zdrowotną w nowej wysokości zapłacimy już w lutym.

Główny Urząd Statystyczny opublikował wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za czwarty kwartał 2015 roku. Wartość ta stanowi podstawę do wyliczenia składki na buezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. To przeciętne miesięczne wynagrodzenie wg GUS wyniosło 4280,80 zł.

Podstawę wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 75% tej wartości, czyli kwota 3210,60 zł. Składka zdrowotna wynosi 9% tej podstawy, zatem w 2016 roku składka zdrowotna wynosić będzie 288,95 zł. W stosunku do roku 2015 oznacza to wzrost składki o 3,4%.

Wysokosć składek ZUS w 2016 - dla nowych firm (preferencyjne):

  • ubezpieczenie emerytalne: 108,34 zł (tj. 19,52%),
  • ubezpieczenia rentowe: 44,40 zł (tj. 8%),
  • ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne): 13,60 zł (tj. 2,45%).
  • ubezpieczenie wypadkowe 9,99 zł (tj. 1,80% dla zatrudniających do 9 osób)

Wysokosć składek ZUS w 2016 - dla firm opłacających pełny ZUS:
  • ubezpieczenie emerytalne: 474,92 zł (tj. 19,52%)
  • ubezpieczenia rentowe: 194,64 zł (tj. 8%)
  • ubezpieczenie chorobowe: 59,61 zł (tj. 2,45%).
  • ubezpieczenie wypadkowe 43,79 zł (tj. 1,80% dla zatrudniających do 9 osób)
  • Fundusz Pracy 59,61 zł (tj. 2,45%)
Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia