PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

16/06/2015
Odwrotne obciążenie – zmiany VAT od lipca 2015 roku
Wraz z początkiem lata wejdzie w życie kolejna nowelizacja ustawy o VAT. Wprowadza ona zmiany w zakresie stosowania tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia.
 
Odwrotne obciążenie to zapłata podatku przez nabywcę, który przy zakupie rozlicza zarówno VAT naliczony, jak i VAT należny.

Do niedawna odwrotne obciążenie obejmowało handel miedzią, stalą i złomem, metali a od1 lipca br. odwrotne obciążenie obejmie dodatkowo nieobrobione plastycznie ołów, cynk, cynę, aluminium i nikiel, złoto w postaci surowca lub półproduktu, metale szlachetne platerowane srebrem i platyną, część biżuterii oraz arkusze żeberkowane ze stali niestopowej.

Poza surowcami, ustawodawca poszerza listę o telefony komórkowe (w tym smartfony), tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier wideo i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem. Ta grupa objęta została jednak limitem wartości sprzedaży – odwrotne obciążenie będzie tu obowiązywać po przekroczeniu kwoty 20.000 zł netto (w ramach jednolitej gospodarczo transakcji).

Przez "jednolitą gospodarczo transakcję" będzie się rozumiało transakcję obejmującą umowę, bez względu na to, ile dostaw będzie realizowanych w ramach tej umowy, ile będzie odrębnych zamówień i wystawionych faktur.
Za taką transakcję będzie się również uznawało transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich zostanie ona zrealizowana, będą odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie elektroniką.

Wszystkie towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia zawiera załącznik nr 11 do ustawy o VAT
(wersji obowiązującej od 01.07.2015 r. Dz.U. z 2015 r., poz. 605).

Na uwagę zasługuje fakt, iż po 30 czerwca zasada odwrotnego obciążenia będzie stosowana do transakcji, w których zarówno sprzedawca jak i nabywca są czynnymi podatnikami VAT, spod tej zasady wyłącza się transakcje z osobami zwolnionymi z VAT-u.

Nowe przepisy wprowadzą także obowiązek składania informacji podsumowujących przez podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług rozliczanych w ramach odwrotnego obciążenia, tzw. informacje podsumowujące w obrocie krajowym (VAT-27).

Informacje te będą składane za okresy rozliczeniowe, w których powstanie obowiązek podatkowy, w terminach przewidzianych dla złożenia przez podatnika deklaracji podatkowych, tj. do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu/kwartale, którego ta informacja będzie dotyczyła. Jej wzór będzie określony przez Ministra Finansów w rozporządzeniu.
 
Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia