PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

20/05/2015
Odliczenie VAT od zakupu paliwa. Zmiany od 1 lipca 2015 r.
Od 1 kwietnia 2014 r. podatników obowiązują nowe zasady odliczania podatku naliczonego z tytułu ponoszonych wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Od lipca czekają nas kolejne zmiany.
 
Zgodnie z zasadą ogólną w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Natomiast pojazdem samochodowym zgodnie z ustawą o VAT jest pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Zatem co do zasady, nabywając pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, podatnik musi liczyć się z ograniczonym prawem do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z tym pojazdem. Ograniczenie, o którym mowa, nie ma zastosowania w ściśle określonych przez ustawę o VAT przypadkach. Przede wszystkim chodzi o pojazdy, które będę wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. O tym, kiedy podatnik może uznać pojazd samochodowym za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, a co za tym idzie odliczać 100% podatku naliczonego z tytułu ponoszonych wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, stanowią przepisy ustawy o VAT (art. 86a ust. 4 oraz dalsze przepisy tego artykułu odnoszące się do ust. 4).

Jednak w przypadku możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa ustawodawca przewidział dodatkowe ograniczenia. Otóż odliczenie podatku naliczonego nie jest możliwe w przypadku nabywanych przez podatnika do 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:
  1. samochodów osobowych;
  2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
    1. 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
    2. 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
    3. 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.
Uzasadnieniem takiego ograniczenia są przede wszystkim skutki budżetowe. Co również ważne, dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń) są określane na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Pojazdy, które w dokumentach nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, należy uznać za samochody osobowe.

Należy jednak stanowczo zaznaczyć, że wspomniane ograniczenie nie ma zastosowania do pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej. W takim przypadku po spełnieniu warunków, od których ustawa o VAT uzależnia uznanie danego pojazdu samochodowego za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, podatnikowi przysługuje pełne prawo do pomniejszenia podatku należnego o naliczony z tytułu wydatków związanych z nabywanym paliwem. Zatem omawiane ograniczenie ma zastosowanie do podatników wykorzystujących ww. pojazdy do tzw. działalności mieszanej (związanej z działalnością gospodarczą i z nią niezwiązanej).

Od 1 lipca 2015 r. zasadniczo zmieni się sytuacja podatników, którzy na podstawie omawianego ograniczenia nie mieli prawa do odliczania podatku naliczonego z tytułu nabywanego paliwa do pojazdów samochodowych, o których mowa powyżej, wykorzystywanych do działalności mieszanej.
Będzie to miało miejsce głównie w sytuacji, kiedy podatnik prowadzi działalność gospodarczą, posiada tylko jeden środek transportu (najczęściej jest to samochód osobowy), który służy mu zarówno do działalności gospodarczej, jak i do użytku prywatnego. W takim przypadku, jak i w przypadku wykorzystywania do celów mieszanych pojazdów innych niż samochody osobowe, które nie spełniają ww. warunków ładowności i liczby miejsc, podatnikom od 1 lipca 2015 r. będzie przysługiwało ograniczone prawo (50%) do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabywanego paliwa.

Inaczej rzecz ujmując, wydatki na paliwo, które obecnie na podstawie przepisu przejściowego nie mogą stanowić źródła podatku naliczonego do odliczenia, podzielą los pozostałych wydatków, co oznacza, że również w przypadku ich poniesienia podatnikowi będzie przysługiwało prawo do pomniejszenia podatku należnego o 50% wartości podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu paliwa.

Należy również pamiętać, że w przypadku podjęcia po 30 czerwca decyzji o użytkowaniu pojazdu samochodowego (np. samochodu osobowego) do celów związanych wyłącznie z działalnością gospodarczą podatnikowi, po spełnieniu określonych ustawą o VAT warunków, będzie przysługiwało pełne prawo do odliczania podatku naliczonego, w tym z tytułu nabywanego paliwa.


Źródło: podatki.biz
Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia