PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

29/07/2021
Umorzona część PFR nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym.
Minister Finansów podpisał rozporządzenie zwalniające z podatku PIT i CIT umorzone subwencje z PFR, wypłacone w ramach Tarczy Finansowej 1.0. i 2.0. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju (Dz.U. 2021 poz. 1316) zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 19 lipca.

Zaniechanie poboru podatku od umorzonych subwencji, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2022 r. To jednak nie wszystko. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów ,, Wydatki pokryte środkami z subwencji podlegać mogą zaliczeniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych także w okoliczności zaniechania poboru podatku od dochodów z umorzonej subwencji”. 
Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia