PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

20/01/2020
Wystawianie faktur do paragonów – zmiana zasad od 1.01.2020
Jeżeli sprzedaż zarejestrowano w kasie fiskalnej i potwierdzono paragonem, faktura z NIP nabywcy może być wystawiona tylko w przypadku, gdy paragon ten zawiera jego NIP.

Już w chwili zakupu trzeba się więc zdecydować, czy ma on służyć działalności gospodarczej.

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej poinformowało, że jeżeli nabywca występuje jako podatnik i chce otrzymać fakturę, to musi podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży na kasie fiskalnej, a wtedy przy paragonie:

  • do kwoty 450 zł brutto (albo 100 euro) dostanie fakturę w formie uproszczonej (czyli paragon z NIP), traktowaną jak zwykła faktura (a więc uprawniającą do odliczenia VAT i zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych),
  • powyżej kwoty 450 zł brutto (100 euro) – na podstawie takiego paragonu z NIP będzie mógł wystąpić do sprzedawcy o wystawienie faktury.

Jeśli klient nie poda NIP do czasu wystawienia paragonu, uznaje się, że kupuje jako konsument. Może wystąpić o wystawienie faktury, jednak sprzedawca wystawi mu fakturę taką, jak dla konsumentów – bez NIP nabywcy.

Za złamanie powyższych reguł – zarówno sprzedawcom, jak i kupującym, którzy otrzymali faktury z NIP do paragonów bez NIP nabywcy i ujęli je w ewidencji VAT – grożą sankcje. Organy podatkowe będą ustalać dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty VAT wykazanego na fakturze (nie dotyczy to osób fizycznych ponoszących za ten sam czyn, czyli wadliwe wystawienie faktury, odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo przestępstwo skarbowe).

Ze stosowania nowych przepisów nie zwalnia to, że używana przez sprzedawcę kasa fiskalna nie ma funkcji pozwalającej na wykazanie NIP na paragonie. Taki sprzedawca nie może wystawiać faktur z NIP nabywcy do sprzedaży paragonowej. Jeżeli więc nabywca w momencie zakupu deklaruje, że kupuje towar lub usługę jako podatnik, to takiej sprzedaży nie należy rejestrować w kasie, tylko od razu wystawić fakturę.

Jedyny wyjątek od zakazu wystawiania faktur z NIP do paragonów bez NIP nabywcy obejmuje podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).

Nowych zasad nie stosuje się do sprzedaży zarejestrowanej w kasie fiskalnej przed 1.01.2020. Do paragonu fiskalnego bez NIP nabywcy, który dokumentuje sprzedaż zarejestrowaną w kasie fiskalnej do 31.12.2019, może być wystawiona faktura z NIP, którą kupujący może bez obawy ująć w prowadzonej przez siebie ewidencji podatkowej.

Żródło: https://rachunkowosc.com.pl

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia