PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

08/07/2019
Zmiana oznaczeń literowych dla stawek podatku od towarów i usług w kasach rejestrujących
Z dniem 01-08-2019 obowiązują nowe oznaczenia literowych dla stawek podatku od towarów i usług w kasach rejestrujących.

Do końca kwietnia 2019 r. podatnicy mieli dowolność co do przypisywania poszczególnym stawkom VAT oznaczeń literowych na kasach fiskalnych (za wyjątkiem stawki podstawowej, której musiała być przypisana litera „A”). Od 1 maja 2019 r. wprowadzono nową matrycę stawek VAT w kasach fiskalnych.
 

Podatnicy, którzy używali kasy na dzień wejścia w życie nowych przepisów, mogą stosować „stare” oznaczenia do końca lipca 2019 r. Do tej daty muszą przeprogramować swoje kasy. Od 1 sierpnia 2019 r. bowiem wszystkie urządzenia fiskalne muszą już rejestrować sprzedaż przy zastosowaniu nowej matrycy.

Warto też wspomnieć, iż zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, podatnik ma obowiązek przedstawić – na żądanie organu podatkowego – przypisania odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki podatku VAT lub zwolnienia od podatku.


Poniżej przedstawiamy przyporządkowanie stawek poszczególnym literom:

  • literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 23%,
  • literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 8%,
  • literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  • literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  • literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
  • literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne).

 

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia