PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

06/05/2019
Ulga na zakup kasy fiskalnej od 01 maja 2019 r.
Nowe przepisy obowiązujące od 01 maja 2019 roku nie zmieniają wysokości ulgi podatkowej.
Zgodnie z nowymi przepisami podatnicy, u których:
  1. powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących,
  2. nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży – mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy.
Zwrot obejmuje jednak tylko kasy online. Ulga nie będzie miała zastosowania do podatników rozpoczynających ewidencjonowanie przy zastosowaniu innych rodzajów kas rejestrujących, tj. nieumożliwiających połączenia z Centralnym Repozytorium Kas i nieprzesyłających w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni informacji z kas rejestrujących do tego systemu. Wyjątkiem będą podatnicy zobowiązani do wymiany kasy przez ustawodawcę (wymieniających kasy w ustalonych terminach).

Zwrot na kasę fiskalną online będzie przysługiwał na każdą zakupioną kasę w okresie 6 miesięcy od momentu powstania obowiązku stosowania kas fiskalnych.

Podatnicy, którzy zakupili kasę starej generacji przed tą datą, zachowają prawo do skorzystania z ulgi na dotychczasowych zasadach.
Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia