PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

10/01/2019
Składki ZUS w roku 2019
Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia z dniem 1 stycznia 2019 r. wzrośnie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne.
W przypadku firm opłacających składki na zasadach preferencyjnych zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2019 r. będzie stanowiła zadeklarowana kwota, nie niższa niż 675 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2019 r. tj. 2250,00 zł).
 
  • ubezpieczenie emerytalne: 131,76 zł (tj. 19,52%),
  • ubezpieczenia rentowe: 54,00 zł (tj. 8%),
  • ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne): 16,54 zł (tj. 2,45%).
  • ubezpieczenie wypadkowe 11,27 zł (tj. 1,80% dla zatrudniających do 9 osób)

Łącznie składa społeczna w roku 2019 (bez składki zdrowotnej): 213,57 zł

W przypadku pozostałych przedsiębiorców zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2859,00 zł.

Minimalne składki ZUS dla tych przedsiębiorców wynosić będą odpowiednio:
  • ubezpieczenie emerytalne: 558,08 zł (tj. 19,52%)
  • ubezpieczenia rentowe: 228,72 zł (tj. 8%)
  • ubezpieczenie chorobowe: 70,05 zł (tj. 2,45%).
  • ubezpieczenie wypadkowe 47,75 zł (tj. 1,80% dla zatrudniających do 9 osób)
  • Fundusz Pracy 70,05 zł (tj. 2,45%)

Łącznie składa społeczna w roku 2019 (bez składki zdrowotnej): 904,60 zł

Natomiast wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 201 roku poznamy w drugiej połowie stycznia.
Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia