PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

04/07/2018
Split payment w złotówkach i na razie tylko dla chętnych
Split payment na razie będzie dobrowolny. Ministerstwo Finansów planuje jednak
wprowadzenie obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności w branżach,
w których stosowane jest odwrotne obciążenie VAT.
Z dniem 1 lipca 2018 r. podatnicy mogą stosować mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment). Istota mechanizmu sprowadza się do tego, że nabywca usługi lub towaru wypełni komunikat przelewu i zadysponowane kwoty netto i VAT zostaną automatycznie rozdzielone przez system bankowy na kwotę netto, która zostanie przekazana na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy a kwota VAT zostanie przekazana na rachunek VAT, który został  otwarty automatycznie dla każdego rachunku rozliczeniowego.

Resort finansów podkreśla, że środki zgromadzone na rachunku VAT będą cały czas własnością dostawcy,
jednakże prawo do korzystania z nich będzie ograniczone przepisami ustawy, tj. w praktyce podatnik
będzie mógł wykorzystać zgromadzone na rachunku VAT środki na zapłatę swojego zobowiązania VAT do
urzędu skarbowego lub będzie mógł płacić VAT swoim dostawcom za pośrednictwem mechanizmu podzielonej
płatności, ewentualnie będzie mógł wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o uwolnienie
środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek podstawowy. Jeżeli podatnik zdecyduje się na tę
ostatnią możliwość, w takiej sytuacji naczelnik urzędu skarbowego przeprowadzi weryfikację, w ramach
której dokona badania zasadności uwolnienia środków z rachunku VAT.

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności nie będzie obowiązkowe dla wszystkich. Wprowadzenie takiego rozwiązania będzie dopiero możliwe, jeśli okaże się, że split payment działa sprawnie. Planowane jest natomiast wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w pierwszej kolejności w branżach, w których obecnie ma zastosowanie obowiązkowe odwrotne obciążenie. Wymaga to jednak wcześniejszego wystąpienia do Komisji Europejskiej o uzyskanie zgody i uzyskanie tej zgody byłoby w dużej mierze uzależnione od opinii Komisji Europejskiej. Rząd jest w stałym kontakcie z Komisją Europejską w tej sprawie i planuje w najbliższym czasie wystąpić do niej o taką zgodę.

Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności nie będzie jednak możliwe do przelewów w walutach
obcych. Wynika to z faktu, że dopuszczenie przelewów walutowych wiązałoby się dla banków
z bardzo dużym nakładem środków na stworzenie oraz obsługę możliwości dokonywania takich
przelewów. Koszt nakładów do korzyści byłby w tym przypadku niewspółmierny szczególnie, że to właśnie
banki poniosą znaczną część kosztów wprowadzenia i funkcjonowania split paymentu.Żródło: www.meritum.wolterskluwer.pl/podatki
Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia