PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

29/06/2018
Urząd zablokuje konto podatnika
Od 13 stycznia 2018 r. obowiązują przepisy, które umożliwią organom podatkowym
blokowanie rachunków bankowych na trzy dni. Wystarczy podejrzenie, że konta mogły służyć
do wyłudzeń skarbowych.
Rachunki można blokować od 30 kwietnia 2018 r. Ustawodawca wprowadził w tym przypadku dość długi
okres vacatio legis.

STIR ma ograniczyć wyłudzenia podatku

System teleinformatyczny izby rozliczeniowej (tzw. STIR) jest efektem wejścia w życie ustawy z dnia
24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora
finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491). W praktyce jego działanie ma polegać na
umożliwieniu organom podatkowym analizowania danych i informacji o rachunkach bankowych. Na tej
podstawie Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł wydać postanowienie o blokadzie rachunku podmiotu na okres nie dłuższy niż 72 godziny. Uzasadnieniem blokady będzie informacja posiadana
przez organ podatkowy, w szczególności wyniki analizy ryzyka, że dany podatnik może wykorzystywać
działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek
z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku
podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać.
W niektórych przypadkach blokada będzie mogła być wydłużona aż do trzech miesięcy.

Co istotne, instytucja blokady rachunku nie będzie miała zastosowania w stosunku do osób fizycznych,
które nie prowadzą działalności zarobkowej ani gospodarczej. W odniesieniu do przedsiębiorców
i firm blokada będzie stosowana, tylko jeśli zostaną spełnione ustawowe przesłanki. Jak
zapewnia Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację nr 18175, uczciwi przedsiębiorcy
nie mają się czego obawiać. Resort wskazuje, że możliwość blokady rachunku przyczyni się do
ograniczenia liczby podmiotów pozorujących działalność gospodarczą, a w konsekwencji powinna
przyczynić się do zahamowania procederu wyłudzeń. Blokady rachunków nie będą stosowane na
masową skalę, a tylko w rzeczywiście uzasadnionych przypadkach, po przeprowadzeniu kompleksowej
analizy ryzyka.

Żródło: www.meritum.wolterskluwer.pl/podatki
Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia