PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

02/04/2018
Ważne! Obowiązek zgłoszenia PESEL do CEIDG.
Przypominamy, że 19 maja 2018 r. upływa termin uzupełnienia przez przedsiębiorców wpisów o numer PESEL w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Ustawa z dnia 15 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (art. 61 ust 1) dała przedsiębiorcom 2 lata od czasu wejścia w życie przepisów na uzupełnienie niezbędnych danych. Termin na zgłoszenie brakującego numeru PESEL upływa zatem 19 maja 2018 r.
 

Niewykonanie tego obowiązku będzie skutkowało automatycznym wykreśleniem przedsiębiorcy przez system CEIDG.

Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, którzy rejestrowali swoją działalność gospodarczą, kiedy podawanie numeru PESEL nie było wymagane i do tej pory go nie  uzupełnili – tj. przed 2011 rokiem. Jeżeli po 2011 roku  taki przedsiębiorca dokonywał jakiejkolwiek zmiany we wpisie (np. rejestrował działalności, zawieszał działalność, dodawał kod PKD, zmieniał adres, itp. ) posiada wpisany PESEL. System informatyczny CEIDG nie dopuszcza bowiem do wpisania zmian  w rejestrze przedsiębiorców bez podania PESEL.

Co jeśli nie zdążysz uzupełnić numeru PESEL do 19 maja 2018 r.? Po tym terminie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozpocznie usuwanie wpisów, które nie posiadają numeru PESEL. Usuwanie rozpocznie się od wpisów posiadających szczątkowe dane, które uniemożliwiają identyfikację przedsiębiorcy. Jeżeli jednak zostaniesz wykreślony z CEIDG, będziesz mógł dokonać nowego wpisu w CEIDG wskazując faktyczną datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, może to być także data wsteczna. Jest też możliwość sprostowania wpisu przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (wniosek należy kierować na adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.)

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia