PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

10/01/2018
Prowadzenie pkpir przez przedsiębiorcę i biuro rachunkowe bez zawiadamiania US.
Od 1.01.2018 podatnicy nie będą już musieli zgłaszać prowadzenia pkpir oraz powierzenia tej czynności biuru rachunkowemu – ani bezpośrednio w US, ani za pośrednictwem CEIDG.

Nowelizacja updof z 27.10.2017 (DzU poz. 2175) wykreśliła przepisy nakładające na podatników PIT takie obowiązki. Chodzi o art. 24a ust. 3–3c updof, które wymagały, by podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą i płacący podatek wg skali i liniowy, a także przechodzący z ryczałtu na ww. formy opodatkowania oraz rezygnujący z ksiąg rachunkowych zawiadamiali naczelnika właściwego US o prowadzeniu pkpir w ciągu 20 dni od założenia tej księgi.

Jeżeli podatnik zlecał prowadzenie pkpir biuru rachunkowemu, w ciągu 7 dni od zawarcia umowy z biurem również powinien był zawiadomić o tym fakcie naczelnika US, wskazując nazwę i adres biura, miejsce (adres) prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem.

W przypadku spółek osób fizycznych – cywilnej, jawnej lub partnerskiej – wskazane obowiązki ciążyły na wszystkich wspólnikach, którzy powiadamiali US właściwe wg miejsca zamieszkania każdego z nich. Można je było wypełnić także za pośrednictwem CEIDG.

Wymogi te zniesiono, aby ograniczyć liczbę procedur związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Bez zawiadomienia także przy ryczałcie

Analogiczne uproszczenie przewidziano dla podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Od 1.01.2018 nie mają już oni obowiązku powiadamiania US w terminie 7 dni od zawarcia umowy z biurem rachunkowym o zleceniu mu prowadzenia ewidencji przychodów (skreślone drugie i trzecie zdanie art. 15 ust. 4 uzpd).Źródło: Rachunkowość.com.pl

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia