PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

02/08/2017
Jednorazowa amortyzacja - nowy limit
Prezydent podpisał nowelizację ustaw o PIT i CIT. Nowe przepisy podwyższają limit jednorazowej amortyzacji do poziomu aż 100 tys. zł.
 
Ustawa przewiduje zwiększenie limitu jednorazowej amortyzacji z dotychczasowej kwoty 3,5 tys. zł do poziomu aż 100 tys. zł. Z nowych przepisów skorzystać będą mogły zarówno spółki prawa handlowego, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Nowe przepisy przewidują, że każdy przedsiębiorca będzie miał możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości środków trwałych do kwoty 100 tys. zł. Ustawodawca postawił jednak pewien warunek, a mianowicie:
  • wartość początkowa jednego środka trwałego wynosi co najmniej 10 tys. zł lub
  • łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych wynosi co najmniej 10 tys. zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3,5 tys. zł.
Ulga obejmuje środki trwałe z grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji środków trwałych (maszyny i urządzenia). Z zakresu tego rozwiązania zostały natomiast wyłączone nieruchomości (budynki i budowle) oraz środki transportu. Ponadto, z ww. regulacji będą mogli skorzystać podatnicy nabywający fabrycznie nowe środki trwałe, które nie były używane wcześniej ani przez tego nabywcę, ani przez innego podatnika. Nabycie może nastąpić zarówno na własność, jak i na współwłasność, zgodnie z ogólnymi rozwiązaniami obowiązującymi w podatkach dochodowych.

Nowa ustawa przewiduje działanie nowych przepisów wstecz. Nowelizacja zakłada bowiem, że nowe zasady będą miały zastosowanie do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 roku. Przedsiębiorcy będą mogli zatem skorzystać z wyższego limitu w odniesieniu do środków trwałych nabytych nawet 7 miesięcy przed wejściem przepisów w życie.
 
 
Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia