PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

05/07/2017
Paragon a odliczenie podatku VAT.
Istnieją sytuacje, w których przedsiębiorca będzie miał prawo do dokonania odliczeń podatku VAT od wydatków udokumentowanych paragonem.
Szczegóły zostały określone w zapisach rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur, które obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Z przepisów w nim zawartych wynika, że za fakturę uznaje się również dowody zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi oraz bilety jednorazowe za przejazd na odległość nie mniejszą, niż 50 km. Co ważne, wystawcą ww. biletu za przejazd musi być podatnik upoważniony do świadczenia usług przewozu osób.

Odliczenie podatku VAT ww. sytuacjach jest możliwe, jeżeli paragon zawiera takie dane jak:

  • numer i datę wystawienia,

  • imię i nazwisko lub nazwę podatnika (sprzedawcy),

  • numer, za pomocą którego sprzedawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

  • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi, w szczególności nazwę autostrady, za którą przejazd pobierana jest opłata,

  • kwotę podatku,

  • kwotę należności ogółem.

Powyższy katalog sytuacji, w których paragon może być dowodem księgowym, jest katalogiem zamkniętym. Poza wymienionymi rodzajami wydatków podatnik nie ma możliwości ujęcia w kosztach innych wydatków na podstawie paragonu, chyba że paragon spełnia wymogi fsktury uprozczonej.

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia