PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

07/07/2017
Faktura uproszczona.
Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo 100 euro, podatnik może wystawić fakturę uproszczoną.
Taka faktura może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 3, tj.:
 
 • imion i nazwisk lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresów,
 • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług,
 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto),
 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto);
 • stawki podatku,
 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

pod warunkiem, że zawiera dane pozwalające określić kwotę podatku dla poszczególnych stawek oraz:
 
 • data jej wystawienia,
 • kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku,
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • kwotę należności ogółem.
 

Fakturą uproszczoną nie może dokumentować:
 

 • sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju,
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT),
 • dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz podmiotów z państw członkowskich (innych niż Polska), gdy zobowiązanym do zapłaty podatku jest nabywca.

Faktura uproszczona może być wystawiona przez podatnika VAT czynnego lub zwolnionego i to on decyduje o tym, czy udokumentować sprzedaż pełną fakturą czy za pomocą faktury uproszczonej.
 
Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia