PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

10/05/2017
Zgłoszenie przedsiębiorcy do ZUS wnioskiem CEIDG-1.
Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność będzie mógł zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS w momencie rejestracji firmy w CEIDG. Zmiany weszły w życie 19 maja 2016 r., jednakże w praktyce będzie można skorzystać z tego uprawnienia od 20 maja 2017 r.
Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej musi zostać zgłoszona w ZUS jako płatnik składek. Przedsiębiorca dokonuje tego zgłoszenia na etapie rejestracji firmy, w formie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, składanego w organie ewidencyjnym (gminie) a od 20 maja wraz z wnioskiem CEIDG-1 będzie możesz złożyć dokumenty:
 
  • ZUS ZUA – na którym zgłosisz siebie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego lub wprowadzisz zmiany, np. adresu zamieszkania,
  • ZUS ZZA – na którym zgłosisz siebie do ubezpieczenia zdrowotnego lub wprowadzisz zmiany, np. adresu zamieszkania,
  • ZUS ZCNA – na którym zgłosisz członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub ich z niego wyrejestrujesz,
  • ZUS ZIUA – na którym zgłosisz zmianę swoich danych identyfikacyjnych,
  • ZUS ZWUA – na którym wyrejestrujesz siebie z ubezpieczeń.
 

Dane z tych dokumentów zostaną przekazane do ZUS.

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia