PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

14/04/2017
Obowiązkowy przegląd kas rejestrujących.
By nie utracić prawa do ulgi na zakup urządzeń fiskalnych należy pamiętać o obowiązkowym przeglądzie technicznym kasy rejestrującej.
Przeglądu dokonujemy nie rzadziej niż co 2 lata. Wyjątkowo obowiązkowy przegląd kas o zastosowaniu specjalnym, instalowanych w taksówkach, powinien odbywać się nie rzadziej niż w terminach wymaganych do kolejnej legalizacji określonych w odrębnych przepisach o prawnej kontroli metrologicznej dla taksometru używanego do współpracy z kasą przez podatnika, jednak nie rzadziej niż co 25 miesięcy (§ 33 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas). Termin pierwszego przeglądu technicznego należy liczyć od dnia fiskalizacji kasy.
 

Obowiązkowy przegląd techniczny kasy powinien zakończyć się każdorazowo:

● wpisem jego wyniku do książki kasy,

● dołączeniem do książki kasy zaleceń pokontrolnych oraz kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu, w szczególności kopii faktury.

Niedotrzymanie terminu wykonania przeglądu technicznego skutkować może:

● koniecznością zwrotu kwoty otrzymanej refundacji na zakup kasy,

● nałożeniem na podatnika kary grzywny (jeżeli sam zorientuje się, że przekroczył dwuletni termin, wskazane jest by złożył tzw. czynny żal, co pozwoli uniknąć kary grzywny).

 

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia