PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

05/12/2016
ZUS przedsiębiorców w 2017 roku.
Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia z dniem 1 stycznia 2017 r. wzrośnie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne.
W przypadku firm opłacających składki na zasadach preferencyjnych zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2017 r. będzie stanowiła zadeklarowana kwota, nie niższa niż 600 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2017 r.).

Za miesiące styczeń - grudzień 2017 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych będą wynosić:
  • ubezpieczenie emerytalne: 117,12 zł (tj. 19,52%),
  • ubezpieczenia rentowe: 48,00 zł (tj. 8%),
  • ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne): 14,70 zł (tj. 2,45%).
  • ubezpieczenie wypadkowe 10,80 zł (tj. 1,80% dla zatrudniających do 9 osób)

W przypadku pozostałych przedsiębiorców zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2016 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2557,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, które w 2017 roku ma wynieść 4263,00 zł).

Minimalne składki ZUS dla tych przedsiębiorców wynosić będą odpowiednio:
  • ubezpieczenie emerytalne: 499,28 zł (tj. 19,52%)
  • ubezpieczenia rentowe: 204,62 zł (tj. 8%)
  • ubezpieczenie chorobowe: 62,67 zł (tj. 2,45%).
  • ubezpieczenie wypadkowe 46,04 zł (tj. 1,80% dla zatrudniających do 9 osób)
  • Fundusz Pracy 62,67 zł (tj. 2,45%)

Natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 roku wynosi: 297,28 zł (podstawa wymiaru składki 3303,13 zł)
 
Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia