PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

27/10/2016
Czas pracy zleceniobiorców w 2017 roku.
W zawiązku ze zmianą od 1 stycznia 2017 r. ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wszystkich zleceniobiorców obowiązywać będzie minimalna godzinowa stawka wynagrodzenia za wykonanie zlecenia.
Minimalna stawka godzinowa, po waloryzacji, ma wynosić 13 zł za godzinę pracy. Aby prawidłowo ustalić jego wysokość konieczne jest zatem odpowiednie rejestrowanie czasu jaki poświęca się na wykonanie zlecenia. Sposób rejestrowania (ewidencjonowania) czasu pracy zleceniobiorcy powinien wynikać z zawartej z nim umowy. Gdy jednak takich postanowień zabraknie w umowie, zleceniobiorca będzie musiał przedłożyć w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej (w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia), informację o liczbie godzin wykonania zlecenia/świadczenia usług.

W przypadku ustnej umowy, zleceniodawca, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdzi zleceniobiorcy, w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin pracy. W sytuacji braku takiego potwierdzenia, zleceniobiorca będzie musiał przedłożyć zleceniodawcy informację o liczbie godzin przeznaczonych na wykonanie zlecenia, w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej.

Dokumenty określające sposób potwierdzania oraz dokumenty o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, zleceniodawca będzie musiał przechowywać przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne. Są to: umowa lub potwierdzenie w przypadku umowy ustnej, rachunki, faktury, informacje lub sprawozdanie przedstawione przez zleceniobiorcę zgodnie z art. 740 KC, a także ewidencja prowadzona przez zleceniodawcę, gdy taka forma została określona przez strony umowy.
Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia