PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

01/09/2016
Podatek od sprzedaży detalicznej.
Z dniem dzisiejszym tj. 1 września 2016 weszła w życie ustawa o podatku od sprzedazy detalicznej.
Ustawa wprowadza dwie stawki podatku od sprzedaży detalicznej:
 
  • 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie
  • 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie.

Przedmiotem opodatkowania będzie przychód ze sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). Przychód ze sprzedaży detalicznej nie będzie obejmował należnego podatku VAT. W podstawie opodatkowania nie będzie uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców oraz sprzedaż dokonana przez internet.

Sprzedawcy detaliczni będą zobowiązani składać deklaracje, obliczać i wpłacać podatek za miesięczne okresy rozliczeniowe. Niemniej, obowiązkiem składania deklaracji nie są objęci podatnicy, których przychody w danym miesiącu nie przekroczą kwoty wolnej od podatku tj. 17 mln zł.
Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia