PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

19/08/2016
Zakup usług a podatek u źródła
Podatek u źródła występuje, jeżeli polski przedsiębiorca kupuje z zagranicy (od tzw. nierezydenta, czyli podmiotu niemającego miejsca zamieszkania ani siedziby w Polsce) tzw. usługi niematerialne wymienione w ustawie podatkowej, np.: usługi marketingowe, badania rynku, prawne, artystyczne.
Obowiązek poboru podatku u źródła wystąpi, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:
  • zakupione usługi zostały wymienione w art. 21 ust. 1 updop (gdy świadczący jest osobą prawną) lub art. 29 ust. 1 updof (gdy świadczący jest osobą fizyczną lub spółką niepodlegającą podatkowi dochodowemu w swoim kraju – czyli odpowiednikiem naszej spółki osobowej),
  • wynagrodzenie za te usługi wypłacane jest nierezydentowi, tj. osobie fizycznej niemającej miejsca zamieszkania na terytorium Polski albo firmie niemającej na terytorium Polski siedziby.

Dotyczy on zarówno usług świadczonych na podstawie umowy współpracy dokumentowanych fakturą, jak i umów zlecenia bądź o dzieło. W związku z tym  faktury oraz rachunki dokumentujące zakup takich usług należy zatem szczegółowo przeanalizować. Dokładnie sprawdzić, gdzie wystawca faktury ma oficjalną siedzibę podatkową. Niestety nie wystarczy adres podany na fakturze/rachunku czy w umowie. Trzeba mieć tzw. certyfikat rezydencji podatkowej zaświadczający, że firma  ma rezydencję podatkową w danym kraju. Znając kraj rezydencji podatkowej (wynikający z certyfikatu), sprawdzamy zapisy odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ( lista jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/umowy-miedzynarodowe/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania).

Uzyskanie certyfikatu rezydencji jest zazwyczaj czasochłonną, a czasem też kosztowną procedurą, dlatego staranie o certyfikat warto rozpocząć niezwłocznie. Za brak certyfikatu rezydencji kontrahenta odpowiada płatnik, więc sprawne działanie jest w interesie polskiego przedsiębiorcy.

Jeżeli kontrahent przedstawi certyfikat rezydencji, nie oznacza to automatycznie braku podatku u źródła. Konieczna jest analiza odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli zatem kontrahent ma siedzibę w Wielkiej Brytanii, to analizujemy umowę z tym krajem  i sprawdzamy, w jaki sposób powinniśmy potraktować wypłacane mu wynagrodzenie.

Jeżeli Polska nie podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowaniu o z danym krajem (np. Brazylią), to należy pobrać 20% podatek, nawet jeżeli kontrahent przedstawił certyfikat rezydencji.

Wysokość podatku u źródła zgodnie z art. 29 ust. 1 updof oraz z art. 21 ust. 1 updop wynosi 20%.
 Źródło: Rachunkowośc i podatki
Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia