PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

01/08/2016
Wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze!
 
Przypominamy rolnikom, że rozpoczął się drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
Producent rolny składa wniosek do wójta/burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy). Do wniosku o zwrot podatku załączamy kopie faktur stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w terminie:
 
  • od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. za okres od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.
 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych
 
Pieniądze wypłacane będą w terminie:
1 - 31 października 2016 r.
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Żródło:
https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Zwrot-podatku-akcyzowego

 
Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia