PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

01/07/2016
Elementy wymagane w ewidencji VAT od 01.07.2017 roku.
Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na
podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u
których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani
prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia
deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej.
Ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia
 
  • przedmiotu opodatkowania
  • podstawy opodatkowania,
  • wysokości kwoty podatku należnego,
  • korekt podatku należnego,
  • kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego,
  • korekt podatku naliczonego,
  • kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu,
  • a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Ewidencja VAT koniecznie będzie musiała być prowadzona w formie elektronicznej.
 
Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia