PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

24/06/2016
Kto i kiedy musi wdrozyć JPK.
Zarówno obowiązek comiesięcznego przekazywania danych z ewidencji VAT bez wezwania organów podatkowych jak i wymóg przekazywania danych z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych wprowadzane będą etapami a termin zależy od wielkości przedsiębiorstwa.

Obowiązek przesyłania danych w formie JPK będzie obowiązywał:

a) Dużych przedsiębiorców, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniali średniorocznie więcej niż 250 pracowników oraz osiągnęli roczny obrót przekraczający 50 mln euro lub suma aktywów bilansu sporządzanego na koniec jednego z tych lat przekroczyła równowartość w złotych 43 mln euro:

  • od 1 lipca 2016r - w strukturze JPK na żądanie organu,
  • od 1 lipca 2016r - tylko ewidencji VAT w strukturze JPK (obowiązkowo co miesiąc).


b) Średnich przedsiębiorców, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniali średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnęli roczny obrót nieprzekraczający 50 mln euro lub suma aktywów bilansu sporządzanego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 43 mln euro:

  • od 1 lipca 2018r - w strukturze JPK na żądanie organu,
  • od 1 stycznia 2017r - tylko ewidencji VAT w strukturze JPK (obowiązkowo co miesiąc).


c) Małych przedsiębiorców, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniali średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnęli roczny obrót nieprzekraczający 10 mln euro lub suma aktywów bilansu sporządzanego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 10 mln euro:

  • od 1 lipca 2018r - w strukturze JPK na żądanie organu,
  • od 1 stycznia 2017r - tylko ewidencji VAT w strukturze JPK (obowiązkowo co miesiąc).


d) Mikro przedsiębiorców, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęli roczny obrót nieprzekraczający 2 mln euro lub suma aktywów bilansu sporządzanego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 2 mln euro:

  • od 1 lipca 2018r - w strukturze JPK na żądanie organu,
  • od 1 stycznia 2018r - tylko ewidencji VAT w strukturze JPK (obowiązkowo co miesiąc).

Obowiązek przekazywania co miesiąc danych z ewidencji VAT w formacie pliku o strukturze JPK będzie dotyczył również podatników rozliczających się kwartalnie.
Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia