PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

24/06/2016
Jednolity plik kontrolny - JPK
Organy kontrolujące podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych od 1.07.2016 mogą żądać przekazania tych ksiąg, a także dowodów księgowych w wersji elektronicznej w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

JPK ma umożliwić automatyczną analizę – w toku czynności sprawdzających (kontroli krzyżowych), kontroli podatkowych, postępowania podatkowego i kontrolnego prowadzonego na podstawie ustawy o kontroli skarbowej ­– danych niezbędnych dla potrzeb tego postępowania, dzięki przekazaniu ich przez podatnika w szablonowym pliku o stałym formacie, strukturze, treści i logice prezentacji danych.
 

7 struktur logicznych JPK
 

Struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w postaci plików XML, których mogą żądać organy podatkowe, zostały 9.03.2016 zaprezentowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Są to:

              1. Księgi rachunkowe,

              2. Wyciąg bankowy,

              3. Magazyn,

              4. Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT,

              5. Faktury VAT,

              6. Podatkowa księga przychodów i rozchodów,

              7. Ewidencja przychodów.
 

Sposób przekazania danych organom podatkowym (wymagania techniczne, kwestie bezpieczeństwa) określi rozporządzenie MF.

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów można też zapoznać się z odpowiedziami resortu na najczęściej zadawane przez przedsiębiorców pytania dotyczące JPK.

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia