PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

09/05/2016
Wpis w CEIDG poinformuje o sposobie prowadzenia ewidencji i rozliczenia podatków
Od 19.05.2016 rozszerzy się zakres informacji, które mogą być przekazane do US za pośrednictwem CEIDG.

Udogodnienia dla przedsiębiorców wprowadzono ustawą z 25.09.2015 o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1893). Znowelizowała ona m.in. przepisy updof i uzpd. W efekcie szereg oświadczeń, wniosków i zawiadomień wymaganych tymi przepisami, które dotąd trzeba było składać bezpośrednio w US, można będzie przekazać za pośrednictwem CEIDG.

Obecnie tylko przedsiębiorcy rozpoczynający działalność mogą tą drogą poinformować US o wyborze formy opodatkowania (podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany czy karta podatkowa). W wyniku nowelizacji taką możliwość będą mieć też kontynuujący działalność – zgłoszenie wyboru bądź rezygnacji z podatku liniowego oraz ryczałtu na 2017 będą mogli już złożyć poprzez CEIDG (zmienione art. 9a updof oraz art. 9 ust. 1 i art. 29 ust. 1 uzpd).

W ten sposób można też będzie poinformować US o wyborze bądź rezygnacji z:

● uproszczonych zaliczek na PIT,

● kwartalnych wpłat zaliczek na PIT,

● kwartalnych wpłat ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (zmienione art. 44 ust. 3i i 6d updof, art. 21 ust. 1c uzpd).

● zaprowadzeniu pkpir – co dotyczy podatników rozpoczynających działalność bądź takich, którzy w poprzednim roku nie prowadzili pkpir, bo byli opodatkowani ryczałtem czy kartą podatkową albo prowadzili księgi rachunkowe (nowe ust. 3a i 3c w art. 24a updof),

● powierzeniu prowadzenia pkpir biuru rachunkowemu (nowe ust. 3b i 3c w art. 24a updof),

● powierzeniu prowadzenia ewidencji przychodów biuru rachunkowemu (zmieniony art. 15 ust. 4 uzpd),

● dobrowolnym zaprowadzeniu ksiąg rachunkowych (zmieniony ust. 5 w art. 24a updof i ust. 2 w art. 2 uor) – co dotyczy osób fizycznych oraz spółek jawnych i cywilnych tych osób, a także partnerskich, których przychody za poprzedni rok obrotowy były niższe niż 1 200 000 euro.

Składając ww. zawiadomienia należy dotrzymać terminów określonych w przepisach podatkowych (art. 25 ust. 5d usdg).

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia