PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

10/02/2016
Nowe wzory deklaracji VAT.
Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2230) zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług.
 
Rozporządzenie wprowadza wzory deklaracji:
- VAT-7, VAT-8 i VAT-9M, które stosuje się, począwszy od rozliczenia za styczeń 2016 r.
- VAT-7K i VAT-7D które stosuje się, począwszy od rozliczenia za pierwszy kwartał 2016 r.
 
Zmiana ta wynika z konieczności dostosowania wzorów deklaracji VAT do nowych zasad ustalania właściwości organów podatkowych, które wprowadziła ustawa z 9 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, jak również zniesienia obowiązku dołączenia uzasadnienia przyczyn złożonej korekty deklaracji.

Wzory obowiązujące przed zmianą można stosować nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy pierwszego półrocza 2016 r., przy czym miejscem składania deklaracji przez podatnika jest wówczas:

1) urząd skarbowy właściwy ze względu na:
  • adres siedziby podatnika – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
  • miejsce zamieszkania – w przypadku osób fizycznych,
  • stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – w przypadku podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, ale posiadających na tym terytorium stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej;
2) Drugi Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście – w przypadku podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.
 
Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia