PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

01/12/2015
W 2016 roku wzrosną limity podatkowe
Znamy już limity podatkowe, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 r. 
Limity podatkowe obowiązujące w danym roku oblicza się na podstawie kwot wyrażonych w euro po przeliczeniu na złote po kursie NBP z dnia 1 października danego roku, który wynosił 4,2437 zł (zgodnie z tabelą kursów średnich NBP nr 191/A/NBP/2015).
 
 

2015 (zł)

2016 (zł)

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - 150 000 euro 

Po przekroczeniu limitu podatnik będzie musiał wybrać formę opodatkowania na zasadach ogólnych bądź opodatkowaniem podatkiem liniowym w wysokości 19 proc.

626.880 zł

636.555 zł

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - kwartalny

Kwartalne rozliczenie w formie ryczałtowej mogą wybrać podmioty, które w 2015 r. samodzielnie lub w formie spółki nie przekroczyły limitu 25 000 euro

104.480 zł

106.092,5 zł

Jednorazowy odpis amortyzacyjny

Mogą stosować mali podatnicy oraz podmioty rozpoczynające działalność w danym roku podatkowym. Odpisy można stosować jednorazowo w odniesieniu do wartości początkowej środków trwałych z grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych). Odliczenie to można zastosować w roku podatkowym, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji. Limit możliwych do zastosowania odpisów amortyzacyjnych w danym roku podatkowym wynosi 50 000 euro.

209.000 zł

212.000 zł

Mały podatnik w VAT

Małym podatnikiem w podatku VAT może być podmiot, którego przychód nie przekroczył 1 200 000 euro.

oraz podmiot prowadzące przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.
 

5.015.000 zł 

188.000 zł

5.092.000 zł 

191.000 zł

Mały podatnik w PIT i CIT

Małym podatnikiem w podatku dochodowym (PIT oraz CIT) może być podmiot, którego przychód nie przekroczył 1 200 000 euro.

5.015.000 zł

5.092.000 zł

Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Stosują spółki handlowe (osobowe oraz kapitałowe) oraz spółki cywilne, a także osoby fizyczne (oraz spółki cywilne osób fizycznych), spółki jawne i partnerskie oraz spółdzielnie po przekroczeniu ustawowego limitu ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych w wysokości  1 200 000 euro.

5.010.600 zł

5.092.440 zł 
Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia