PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

16/09/2015
ZUS przedsiębiorców w 2016 roku.
Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia z dniem 1 stycznia 2016 r. wzrośnie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne.
W przypadku firm opłacających składki na zasadach preferencyjnych zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2016 r. będzie stanowiła zadeklarowana kwota, nie niższa niż 555 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2016 r.).

Za miesiące styczeń - grudzień 2016 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych będą wynosić:
  • ubezpieczenie emerytalne: 108,34 zł (tj. 19,52%),
  • ubezpieczenia rentowe: 44,40 zł (tj. 8%),
  • ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne): 13,60 zł (tj. 2,45%).
  • ubezpieczenie wypadkowe 9,99 zł (tj. 1,80% dla zatrudniających do 9 osób)

W przypadku pozostałych przedsiębiorców zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2016 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2433,00 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, które wzrosło w 2016 roku aż do 4055,00 zł).

Minimalne składki ZUS dla tych przedsiębiorców wynosić będą odpowiednio:
  • ubezpieczenie emerytalne: 474,92 zł (tj. 19,52%)
  • ubezpieczenia rentowe: 194,64 zł (tj. 8%)
  • ubezpieczenie chorobowe: 59,61 zł (tj. 2,45%).
  • ubezpieczenie wypadkowe 43,79 zł (tj. 1,80% dla zatrudniających do 9 osób)
  • Fundusz Pracy 59,61 zł (tj. 2,45%)
Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia