PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

16/07/2015
Korekta kosztów - zmiany w 2016 roku
W przyszłym roku uchylone zostaną przepisy nakładające na podatników obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów w sytuacji nieuregulowania w terminie zobowiązań.
W/w zmiany przewiduje projekt zmian w ustawie – Ordynacja podatkowa, ustawa o PIT, ustawa o CIT, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, przyjętej przez Sejm w zeszłym tygodniu.

Przypomnijmy, iż z art. 24d ust. 1 ustawy o pdof (art. 15b ust. 1 ustawy o pdop) wynika, że gdy termin płatności ustalony przez strony nie przekracza 60 dni, podatnik dokonuje zmniejszenia kosztów podatkowych, jeżeli nie ureguluje kwoty zobowiązania w ciągu 30 dni od daty upływu tego terminu. Korekty tej powinien dokonać w miesiącu, w którym upłynie wskazane przez ustawodawcę 30 dni. Gdy natomiast termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, wówczas podatnik zobowiązany jest do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów podatkowych, jeżeli w tym terminie nie zostanie ona uregulowana (art. 24d ust. 2 ustawy o pdof oraz art. 15b ust. 2 ustawy o pdop).

Obowiązek korekty kosztów zgodnie z omawianym projektem powinien zniknąć z ustaw o podatku dochodowym z dniem 1 stycznia 2016 r. W projekcie znalazł się przepis przejściowy, zgodnie z którym podatnicy, którzy na podstawie obecnie obowiązujących przepisów dokonali zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów, będą mogli, po zapłaceniu zobowiązań kontrahentowi, zwiększyć koszty uzyskania przychodów.
Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia