PANEL KLIENTA - ZALOGUJ SIĘ

Aktualności

01/04/2015
Nowa wysokość składki wypadkowej.
Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na dany rok składkowy. Kolejny taki rok rozpoczyna się już 1 kwietnia 2015 r. i będzie trwał do 31 marca 2016 r.


Od 1 kwietnia 2015 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjamnej, które zmienia stawki ubezpieczenia wypadkowego.  Nowa stopa procentowa składki wypadkowej będzie miała zastosowanie do składki wypadkowej już w maju, kiedy będą rozliczane należności za kwiecień.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek, który zgłasza do ubezpieczenia poniżej 10 ubezpieczonych lub nie podlega wpisowi do rejestru REGON, wynosi 1,93%.

Natomiast płatnicy, którzy  zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego średniomiesięcznie co najmniej dziesięć osób i złożyli dane o wypadkowości na druku ZUS IWA, otrzymają obliczoną przez ZUS na podstawie zawartych w ZUS IWA danych indywidualną wysokość składki wypadkowej dla każdego takiego płatnika. ZUS przekaże te informacje nie później niż do 22 kwietnia 2014 r.

Pozostali płatnicy składek m. in. płatnicy, na których nie ciążył obowiązek złożenia informacji ZUS IWA do końca stycznia, samodzielnie ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. W przypadku tych płatników składka na ubezpieczenie wypadkowe wyniesie tyle, ile stopa procentowa wskazana dla konkretnej grupy działalności, do której płatnik należy.
 
Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!
biuro@rachunkoweryki.pl
+48 732-900-011
Copyright © Biuro Rachunkowe Aneta Polańska | Designed by Venomedia